Klooster van de Clarissen in Megen: St. Josephberg

Een BIJZONDERE BEZINNINGSWEEK:

Vanaf 1721 wonen er Clarissen in Megen.
De neo-gotische kerk werd in 1896 toegevoegd.
Het is prachtig om in zulk een architectuur te wonen.
Bovendien een klooster dat al bijna drie eeuwen door Clarissen bewoond wordt en dat inmiddels monumentale waarde heeft ( rijksmonument)

Megen is een historisch plaatsje aan de Maas met een beschermd dorpsgezicht, een middeleeuws stratenpatroon, de gevangentoren en twee kloosters.

Je eigen diepte ingaan vraagt dat je tijd vrijmaakt, stilte zoekt, je afzondert van het gewone leven.

Als je bij al je nuttige bezigheden de tijd neemt voor één of twee afzonderingsperioden per jaar, dan zul je, zelfs als de rest van het jaar druk is, niet alleen maar aan de buitenkant leven en van binnen leeg zijn.

Dan zul je bij jezelf zijn, weten wat je opdracht is, begrijpen wat er om je heen gebeurt, beseffen waarom jij uniek bent en waarom je afzondering nodig hebt om jezelf te zijn, in alle omstandigheden.

Dagindeling:

6.00 Opstaan, in stilte gaan we de dag in.
6.30 Metten, lezing- lectio divina.
7.45 Lauden, dankzegging om de nieuwe dag te heiligen.
9.00 Meditatieve creativiteit.
12.00 Middagdienst – als herademing tussen de inspanning van het werk, aansluitend            middageten.
17.45 Vespers – heiliging van de avond met aansluitend de avondmaaltijd.
20.30 Completen – toewijding van de nachtelijke stilte aan het geheim van alle leven.

Het ritme van de dag wordt gevormd door de gezongen gebedsmomenten van de zusters. Zingen en lezen worden afgewisseld met stilte om wat je raakt binnen te laten komen. Na het ontbijt is de ochtend verder gevuld met meditatieve creativiteit. Het wordt iedere keer weer verrassend en vaak als een wonder ervaren hoe men hierdoor tot inzichten komt.

Gedurende de middagen is er volop gelegenheid om te rusten, te wandelen, alleen te zijn of samen. Na de thee wordt er dieper ingegaan op wat ’s morgens in stilte is ontstaan.

Zaterdagavond is de feestelijke afsluiting en zondag kan, herboren en met een koffer vol  verhalen, in alle rust de thuisreis aanvaard worden.