Het Klooster

Het internationale benedictijnerklooster van Chevetogne heeft een bloeiend kloosterleven en is in dubbel opzicht internationaal.
Enerzijds vanwege de herkomst van de monniken.
Deze zijn afkomstig uit landen van West-en Oost Europa, maar ook uit Japan en Canada.
Anderzijds wijden de monniken zich geheel aan het bevorderen van de eenheid, de oecumene, tussen alle christenen.
Dat uit zich in het feit dat ongeveer de helft van de monniken de liturgie viert volgens de Byzantijnse ritus en de andere helft de Latijnse ritus volgt.
Er zijn dan ook twee kerken.
Maar beide groepen nemen deel aan elkaars vieringen, waardoor de eenheid tussen de beide liturgische tradities wordt benadrukt.

Het koor van de monniken van Chevetogne heeft internationaal grote faam verworven door zijn authentieke en professionele uitvoering van de Byzantijnse liturgische gezangen.

uit:’Fietsen rond abdijen’